A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fragrantica

Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée

 • Acqua di Parma
 • برند: Acqua di Parma

نت های اصلی عطر:


حجم:

 • جزئیات محصول

  این عطر که از سری کلکسیون مواد پایه شرکت است سعی کرده با همان رویکرد همیشگی شرکت یعنی یک اودکلن با پایه سیتروسی اما با نت چرم در متن توجه عطر جدید ایجاد کند. کیفیت بو عالی و مواد با کیفیت از مشخصه اصلی عطرهای شرکت است. تنها چیزی که شاید ضعف رایحه های ادوکلن باشد ماندگاری جند ساعته آنها است.

  گروه بویایی : آروماتیک سیتروسی

  نمودار مصرف:

 • نظرات

میزان رای کاربران به مواد تشکیل دهنده عطر:

مواد تشکیل دهنده عطر:

نت اصلی

لیمو ترش
لیمو ترش:
چقدر بوی لیمو ترش را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد لیمو ترش

پرتقال
پرتقال:
چقدر بوی پرتقال را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد پرتقال

نت میانی

پتیت گرین
پتیت گرین:
چقدر بوی پتیت گرین را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد پتیت گرین

رز
رز:
چقدر بوی رز را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد رز

نت پایه

سرو
سرو:
چقدر بوی سرو را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد سرو

چوب کایاک
چوب کایاک:
چقدر بوی چوب کایاک را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد چوب کایاک

چرم
چرم:
چقدر بوی چرم را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد چرم

مدت ماندگاری

با کشیدن نوار لغزنده رای بدهید.

نظر کاربران

سن مصرف کننده

با کشیدن نوار لغزنده رای بدهید.

نظر کاربران
این عطر مشابه:

تازه ترین خبرها: