A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fragrantica

Good Girl Carolina Herrera

 • Carolina Herrera perfumes and colognes
 • برند: Carolina Herrera perfumes and colognes

نت های اصلی عطر:

 • دانه تونکا
 • غلاف کاکانو
 • بادام

حجم:

Good Girl Carolina Herrera
نمایش عکس در سایز بزرگتر
 • Good Girl Carolina Herrera
 • رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

میزان رای کاربران به مواد تشکیل دهنده عطر:

3
2
1
1
1

مواد تشکیل دهنده عطر:

نت اصلی

گل مریم
گل مریم:
چقدر بوی گل مریم را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد گل مریم

قهوه
قهوه:
چقدر بوی قهوه را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد قهوه

بادام
بادام:
چقدر بوی بادام را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد بادام

نت میانی

یاسمن
یاسمن:
چقدر بوی یاسمن را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد یاسمن

نت پایه

غلاف کاکانو
غلاف کاکانو:
چقدر بوی غلاف کاکانو را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد غلاف کاکانو

دانه تونکا
دانه تونکا:
چقدر بوی دانه تونکا را در این عطر حس می کنید:
 • بسیار زیاد (3)
 • زیاد (2)
 • قابل توجه (1)
 • معمولی (0)
 • اصلاً وجود ندارد (-1)

اطلاعات بیشتر در مورد دانه تونکا

مدت ماندگاری

با کشیدن نوار لغزنده رای بدهید.

نظر کاربران

سن مصرف کننده

با کشیدن نوار لغزنده رای بدهید.

نظر کاربران
این عطر مشابه:

تازه ترین خبرها: